KONTAKT

Fundacja Kolos

ul. Legionów 24a/1
05-220 Zielonka

tel. 605 850 048

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy o numerze:
60 1540 1287 2001 6800 2147 0002
BOŚ S.A I O/Warszawa, ul. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

na rzecz:
FUNDACJA „KOLOS”
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa
NIP 521-354-01-60